ပို့ဆောင်သူအသစ်အတွက် ပစ္စည်းအစုံလိုက်

ပို့ဆောင်သူအသစ်များအားလုံးသည် အောက်ဖော်ပြပါ စက်ဘီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ် Set အတွဲတွင် ပစ္စည်း (၄)မျိုးစလုံးကို ဝယ်ယူရပါမည်။